Интензивният курс по немски започва на 03.04.2023.

Home - Курсове за изучаване на немски език
Онлайн курсът по немски език започва на 03.04.2023 | Интензивният курс по немски започва на 03.04.2023 | Уикенд курсът по немски започва на 08.04.2023 |
Курсове за изучаване на немски език - Foto

Курсове за изучаване на немски език


Курс А1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс А1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс А2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс А2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс В1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс В1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс В2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс В2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс С1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс С1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс С2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс С2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици

Интензивен курс по немски език във Виена

Интензивен курс по немски език във Виена

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 8:15 - 10:45, 11:00 - 13:30, 13:45 - 16:15, 18:00 - 20:30

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Уикендови курсове по немски език във Виена

Уикендови курсове по немски език във Виена

Стойност на курса:  €190/ 2 месеца

Време: 9:00 – 11:00 | 11:15 – 13:15

Дни: събота, неделя

Всички нива: A1.1 - C1.1

Курс по подготовка за изпити по немски език ÖIF, ÖSD, EPD

Курс по подготовка за изпити по немски език ÖIF, ÖSD, EPD

Стойност на курса:  €140 / 1 седмица

Време: 14:45 – 17:45

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Разговорен курс + Курс по граматика на немския език във Виена

Разговорен курс + Курс по граматика на немския език във Виена

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 8:15 - 10:15, 10:30 - 12:30, 12:30 - 14:30, 18:00 - 20:00

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1-A2, B1-C1

Crash-курс по немски език във Виена

Crash-курс по немски език във Виена

Стойност на курса:  €70 / 1 седмица | €140 / 2 седмици | €200 / 3 седмици

Време: 8:15 - 10:45, 11:00 - 13:30, 13:45 - 16:15, 18:00 - 20:30

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Вечерни курсове по немски език във Виена

Вечерни курсове по немски език във Виена

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 18:00 - 20:00

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Интензивен курс по испански език

Интензивен курс по испански език

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 13:45 - 16:15

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Уикендови курсове по английски език във Виена

Уикендови курсове по английски език във Виена

Стойност на курса:  €250 / 2 месеца

Време: 9:00 – 11:00 | 11:15 – 13:15

Дни: събота, неделя

Всички нива: A1.1 - C1.1

Интензивен курс по английски език

Интензивен курс по английски език

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 8:15 - 10:45, 11:00 - 13:30, 13:45 - 16:15, 18:00 - 20:30

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Интензивен курс по руски език

Интензивен курс по руски език

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 13:45 - 16:15

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Интензивен курс по италиански език

Интензивен курс по италиански език

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 13:45 - 16:15

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

Учебни помагала, които ние използваме

Учебни помагала, които ние използваме

Сред мнозината фактори при избиране на най-добри курсове по немски език едни от главните са професионализмът на преподавателите в школата, методиките на преподаването, цената и учебните материали. В тази статия ще опишем какви книги ние използваме в процеса на обучението.

Интензивен курс по немски език А2

Стойност на курса:  €250 / 1 месец | €450 / 2 месеца

Време: 8:15 - 10:45, 11:00 - 13:30, 13:45 - 16:15, 18:00 - 20:30

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Всички нива: A1.1 - C1.2

<