Интензивният курс по немски започва на 03.04.2023.

Home - Курсове за изучаване на немски език - Учебни помагала, които ние използваме
Онлайн курсът по немски език започва на 03.04.2023 | Интензивният курс по немски започва на 03.04.2023 | Уикенд курсът по немски започва на 08.04.2023 |

Учебни помагала, които ние използваме


Сред мнозината фактори при избиране на най-добри курсове по немски език едни от главните са професионализмът на преподавателите в школата, методиките на преподаването, цената и учебните материали. В тази статия ще опишем какви книги ние използваме в процеса на обучението.

Курсовете по интензивно изучаване на немски език в IFU Sprachschulung GmbH се делят на нива от А1 до С2:

- Ниво А1

На курсовете за начинаещи – нива A1.1, A1.2 – ние използваме популярния учебник MENSCHEN от издательство Hueber. Това са проверени и много ефективни серии учебници, разчитани на интензивно изучаване на езика от нулевото ниво.

MENSCHEN A1.1, A1.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво А2

За курсовете на нива A2.1, A2.2 ние също така използваме популярния учебник MENSCHEN от издателство Hueber за тези нива, тъй като те подхождат на тези, които вече са започнали да се запознават с немския език, но искат по-добре да го научат.

MENSCHEN A2.1, A2.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво B1

За курсовете на нива B1.1, B1.2 нашите учители използват книга MENSCHEN от издательство Hueber за по-задълбочено изучаване на немския език от началното ниво до средното.

MENSCHEN B1.1, B1.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво B2 – C1

За курсовете на нива B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 ние използваме едни от най-добрите учебници по немски език за средно ниво на знание. Това е книга Aspekte от издателство Klett.

MENSCHEN B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво C2

За курсовете на нива C2.1, C2.2 ние използваме съвременния и комуникативния учебник за възрастните, които искат да разширят своите знания на немски език. Това е книга ERKUNDUNGEN от издателство Schubert Verlag.

ERKUNDUNGEN C2.1, C2.2 | IFU Sprachschulung GmbH

Разговорният курс + Курс по граматика се дели на нива A1-B1 и B2-C2.

При преподаване на граматиката нашите преподаватели използват учебници Grammatik aktiv от издателство Cornelsen. В тези книги са събрани граматическите материали и ефективни упражнения с илюстрации за подкрепяне на знанията.

На занятията по изучаване на разговорния немски език използваме учебник Sprechen Schreiben Mitreden от издателство Hueber, в който са събрани материалите за подобряване на устните и писмените навици в изучаване на немски език.

Grammatik aktiv | IFU Sprachschulung GmbH

Курсовете по интензивно изучаване на английски език в IFU Sprachschulung GmbH се делят на нива от А1 до С2:

- Ниво А1

EASY English A1.1, A1.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво А2

EASY English A2.1, A2.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво B1

EASY English B1.1, B1.2 | IFU Sprachschulung GmbH

- Ниво B2, C1

Straightforward: Upper Intermediate B2.1, B2.2, C1 | IFU Sprachschulung GmbH

Administrator
998
Share
<