Home - Курсове за изучаване на немски език
Онлайн курсът по немски език започва на 05.09.2022 | Интензивният курс по немски започва на 05.09.2022 | Уикенд курсът по немски език започва на 6.08.2022 | Уикенд курсът по немски започва на 9.07.2022 |
Курсове за изучаване на немски език - Foto

Курсове за изучаване на немски език


Курс А1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс А1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс А2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс А2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс В1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс В1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс В2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс В2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс С1.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс С1.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици


Курс С2.1. – 250 евро/ 4 Седмици

Курс С2.2. + Подготовка за изпита – 250 евро/ 4 Седмици

<