Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.07.2023.

Home - WaFF finansiranje: Finansiranje studije nemačkog jezika i drugih stranih jezika

WaFF finansiranje: Finansiranje studije nemačkog jezika i drugih stranih jezika
Ako planirate da naučite novi jezik kako biste se zaposlili, unapredili svoje veštine, integrisali se u drugu zemlju, waff će vam pomoći u tome promovisanjem edukativnih kurseva u Austriji. waff delimično pokriva troškove obuke koji će vam pomoći da ostvarite svoje profesionalne ciljeve, budete unapređeni ili bolje razumete druge u vašoj novoj kompaniji.

Šta je vaf grant?

WAFF nudi finansijsku podršku u vidu delimične nadoknade za kurseve jezika u Austriji. Zaposleni na vaspitno odsustvo kojima je potrebna dalja obuka kako bi unapredili svoje veštine ili se vratili na posao, kao i nova samozaposlena lica, mogu da računaju na ovu podršku. Podrška WAFF-a pomaže da se kursevi i uštede naknade za kurs, jer se deo iznosa prenosi sa WAFF-a na školski račun.

Mainframe
Mainframe

finansiranje waff-a

Ova opcija je dostupna i na IFU jezičkoj obuci – možete se prijaviti za sufinansiranje odabranog kursa jezika. Zatim ćete dobiti procenu troškova kursa za prosleđivanje WAFF-u. Nakon toga, dobićete potvrdu od organizacije da je vaša prijava prihvaćena - a deo školarine će biti vraćen.

Nemački intenzivni kurs u Beču uz finansiranje vafa

Deutsch-Intensivkurs A1, A2, B1, B2, C1

Start: 03.07.2023

Nivo: A1 A2 B1 B2 C1

Veličina grupe: od 6 učesnika

Dani kursa: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

Vreme kursa: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 mesec (1/2 nivoa jezika)
€450 / 2 meseca (1 nivo)

Ako želite da finansirate svoje dalje obrazovanje ili da vam se nadoknadi, postoji mnogo opcija koje su vam otvorene putem vafa.

Ukoliko vam je glavno prebivalište u Beču, onda su ispod neke od dostupnih ponuda koje se mogu odnositi na vas:

Za ljude koji su zaposleni u Beču i podnesu prijavu pre početka kursa, ček mogućnosti za poslovanje pokriva:

 • 90% kursa košta najviše 5.000 EUR za nadoknadu prve kvalifikacije pripravnika, za priznavanje kvalifikacija iz inostranstva i za obrazovne kvalifikacije sa zakonski uređenim nastavnim planom i programom.
 • 90% kursa košta najviše 3.000 EUR za stručno obrazovanje i obuku.

Ukoliko radite u Beču i želite da se radite obuke ili dalje edukacije iz oblasti 'Digitalne kompetencije', možete se prijaviti za finansiranje iz programa 'Digi-Pobednik' AK Wien i waff.

Za bečke zaposlene čije je mesto zaposlenja Beč

 • 80% troškova kursa za neto prihod do 1.500 EUR
 • 60% troškova kursa za neto prihod do 2.000 EUR
 • 40% troškova kursa za neto prihod do 2.500 EUR

kursne takse do maksimalnih 5.000 EUR

Za bečke službenike čije je mesto zaposlenja u drugoj saveznoj državi

 • 80% troškova kursa za neto prihod do 1.500 EUR
 • 60% troškova kursa za neto prihod do 2.000 EUR
 • 40% troškova kursa za neto prihod do 2.500 EUR

kursa košta najviše 2.500 EUR

Nezaposleni Bečki

 • 40% naravno košta do maksimalnih 2.500 EUR uz saglasnost AMS-a

U saradnji sa Privrednom komorom, pripravnici takođe imaju priliku da konkurišu za podršku šegrtovanja i proširenje Digi-Ščeka za buduće relevantne veštine (digitalizacija, zaštita klime i održivost, upravljanje energijom i resursima i strani jezici vezani za posao).
To obuhvata:

 • Produžetak do kraja 2023. u pripremi
 • - Produženje finansiranja WK za 500 EUR po kursu / do 1.500 EUR po kalendarskoj godini ako se zahtev podnese WKW-u.

Za Bečke na roditeljskom ili negom odsustvu koji se pripremaju za povratak na posao, takođe postoji mogućnost da budu podržani waff-om uz pomoć KAWI qualification granta. Prema ovom programu, do 4.000 EUR može da se koristi za pokrivanje troškova nastavka školovanja ukoliko se podnese zahtev pre početka kursa.

Preduslova:

 • Zarađeni prihod je najviše 2.500 EUR (to se ne odnosi na zaposlene sa maksimalnim obaveznim sertifikatom o napuštanju škole)
 • Uspravan odnos zaposlenja
 • Glavna rezidencija u Beču
 • Roditeljsko odsustvo traje dok dete ne naraši 18 godina
 • Obuka i dalje obrazovanje se ne sprovode delimično ili u potpunosti, npr. tokom edukativnog ili dobrovoljnog odsustva.

Ovaj program pruža sveobuhvatnu podršku ženama koje žele da se bave honorarnim studijama iz oblasti digitalizacije, održivosti i tehnologije na Bečkom univerzitetu primenjenih nauka.

 • Ako se prihvati mesto: pod određenim okolnostima može se odobriti stipendija: 10.000 EUR za diplomu neženje, 7.000 EUR za master studije.
 • Tokom stipendije, neto dodatni limit prihoda je 36.000 EUR, godišnje.

Sledeći kursevi obuke mogu da se prijave za premiju obuke za negu:

 • Asistentkinja za negu i asistentkinja za negu
 • Diploma iz oblasti zdravlja i nege, diploma neženje u sertifikovanom zdravstvu i dojenju
 • Specijalistička socijalna nega sa integrisanom obukom kao asistent za negu

Ova lica mogu dobiti mesečni doprinos za obuku/subvenciju u od 01.09.2022 - 31.08.2025.NAJČEŠĆA PITANJA: Kako da dobijem stipendiju ili delimičnu naknadu za kurs?

Studenti IFU Sprachschulung GmbH imaju priliku da završe kurs uz podršku i sufinansiranje Waff-a. IfU jezička obuka ima pravo da promoviše kurseve jezika, a takođe je priznata od strane WAFF-a. Finansiranje od Waffa u IFU Sprachschulung GmbH stoga nije problem.

Osoba koja je u potrazi za poslom, na obrazovnom je odsustvu ili je nedavno postala samozaposlena može da konkuriše za finansijsku podršku waff-a. Ako vam je potreban kurs u IFU Sprachschulung GmbH da biste poboljšali svoje radne veštine, poboljšali svoje kvalifikacije, onda možete računati na finansiranje. Ali morate da razjasnite ovu informaciju sa konsultantom unapred da biste bili sigurni da definitivno spadate u pravu kategoriju.

Da biste dobili finansijsku podršku ili stipendiju od Waffa na IFU jezičkoj obuci, sledite ovaj algoritam:

 • 1. Posavetujte se sa Waff konsultantom. To će vam pomoći da unapred izračunate sve troškove obrazovanja i ukažete na iznos granta ili džeparca koji možete očekivati. Ako ispunjavate uslove, dobićete 'proveru mogućnosti za poslovanje' od Waffa.
 • 2. Pohađaj obuku jezika IFU. Tamo ćete naći spisak troškova kursa koje subvencioniše Waff. Ova procena će biti poslata direktno Waffu.
 • 3. Ako Waff prihvata vaša dokumenta, registrujte se na sajtu IFU jezičke obuke.
 • 4. Platite deo kursa koji sami plaćate pre početka kursa. Waff plaжa ostatak za tebe.
 • 5. Po završetku kursa, IFU jezička obuka će poslati zahtev za isplatu sponzorskog udela Waff-u i potvrditi da je osoba zaista završila obuku. Waff će potom preostali iznos prebaciti na račun IFU Sprachschulung.

Takođe, studenti imaju mogućnost da uplate kurs u celosti pre nego što počne uplatom celokupnog iznosa na račun. U ovom slučaju, Waff će vam nadoknaditi iznos jednak naknadi koju su oni dogovorili. U slučaju ispita koji prati kurs, Waff takođe može da plati ispit. Sertifikat izdaje direktno ispitni odbor.

Unapređenje ili unapređenje od strane Waffa može se razlikovati u zavisnosti od uslova. Ova naknada stoga pokriva 50 procenata troškova odabranog kursa studiranja, ali možda neće premašiti 300 evra. Glavna svrha takve podrške je sufinansiranje, a ne potpuno plaćanje školarine. Ovaj uslov se odnosi na ljude koji se kvalifikuju, na obrazovnom su odsustvu, samozaposleni i nezaposleni.

Za finansiranje dalje obuke zaposlenih u kompaniji neophodna je subvencija u iznosu do 2.000 evra. Subvencijom do 3.000 evra obuhvaćeni su troškovi novih samozaposlenih lica i zaposlenih na vaspitno odsustvo. Pre svega, treba napomenuti da konkretan iznos zavisi od osobe i njegove situacije. Stoga, da biste saznali kakvu tačno subvenciju ili naknadu možete očekivati, bolje je da pitate Waff konsultanta.

Ne, Waff grant važi samo za studente koji trajno žive u Beču. U vreme podnošenja zahteva, morate već živeti u ovom gradu.

Ne, samo zaposleni ili nova samozaposlena lica koja nemaju trgovinsku dozvolu mogu da dobiju subvenciju ili subvenciju.

Ako student dođe u IFU Sprachschulung GmbH sa 'čekom mogućnosti', mora da plati svoj deo kursa pre početka kursa. Da bi vam škola poslala potvrdu o upisu, sve što treba da uradite je da završite kurs. Ovo je već potvrda da imate pravo na finansiranje od Waffa. Ukoliko ste sami platili kurs, moraćete da platite ispit, prijavu na Waff možete poslati na kraju kursa.

Potvrda će vam biti poslata samo e-mailom nakon uplate naknade za kurs pre početka kursa. Zatim ovaj dokument šaljete Waffu – bez njega neće biti potvrde mogućnosti finansijske nadoknade. Ako ste ispunili sve uslove, a pismo ne stigne, preporučujemo da proverite svoju spam fasciklu.balletinmillet@proton.me
22
Share
<