Home - Cene i Raspored - Raspored kurseva

Raspored kurseva


Raspored Intenzivnog kursa

2021

Raspored Kursa preko vikenda

2021

 

 

Naziv kursa

Dani nedelje

Vreme

Kursevi intenzivnog učenja nemačkog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 10:45

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

18:00 - 20:30

Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (A1-A2)
Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (B1-C1)

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 10:45

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

18:00 - 20:30

Kurs preko vikenda

€250 / 2 meseca

Kurs preko vikenda

9:00- 11:00

11:15 – 13:15

Večernji kurs

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

18:00 - 20:30

Pripremni kurs za ispit

€140 / 1 nedelja

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

14:45 – 17:45

Intenzivni kurs španskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

13:45 - 16:15

Intenzivni kurs italjnskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

Intenzivni kurs ruskog jezika/p>

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

13:45 - 16:15

Intenzivni kurs engleskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

Administrator
519
Share
<