Home - Cene i Raspored - Cene i termini kurseva

Cene i termini kurseva


Naziv kursa

Dani nedelje

Vreme

Kursevi intenzivnog učenja nemačkog jezika

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 11:15

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

18:00 - 21:00

Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (A1-A2)
Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (B1-C1)

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 11:15

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

18:00 - 21:00

Kurs preko vikenda

€250 / 2 meseca

Kurs preko vikenda

9:00- 11:00

11:15 – 13:15

Večernji kurs

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

18:00 - 21:00

Pripremni kurs za ispit

€125 / 1 nedelja

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

14:45 – 17:45

Intenzivni kurs španskog jezika

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

14:45 - 17:45

Intenzivni kurs italjnskog jezika

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

Intenzivni kurs ruskog jezika/p>

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

14:45 - 17:45

Intenzivni kurs engleskog jezika

€250 / 1 mesec
€500 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

Administrator
331
Share
<