Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.04.2023.

Home - Cene i Raspored - Cene i termini kurseva
Online kurs njemačkog počinje 03.04.2023. | Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.04.2023. | Izlazni kurs njemačkog počinje 08.04.2023. |

Cene i termini kurseva


Naziv kursa

Dani nedelje

Vreme

Kursevi intenzivnog učenja nemačkog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 10:15

10:30 - 12:30

12:30 - 14:30

18:00 - 20:00

Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (A1-A2)
Kurs govornog jezika + Kurs gramatike (B1-C1)

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

8:15 - 10:15

10:30 - 12:30

12:30 - 14:30

18:00 - 20:00

Kurs preko vikenda

€250 / 2 meseca

Kurs preko vikenda

9:00- 11:00

11:15 – 13:15

Večernji kurs

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

18:00 - 20:00

Pripremni kurs za ispit

€140 / 1 nedelja

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

14:45 – 17:45

Intenzivni kurs španskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

12:30 - 14:30

Intenzivni kurs italjnskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

10:30 - 12:30

12:30 - 14:30

Intenzivni kurs ruskog jezika/p>

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

12:30 - 14:30

Intenzivni kurs engleskog jezika

€250 / 1 mesec
€540 €450 / 2 meseca

ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

10:30 - 12:30

12:30 - 14:30

Administrator
821
Share
<