Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.07.2023.

Home - Vaučer ÖIF

Vaučer ÖIF


Važne informacije za polazne kurseve integracije

Sa ovim kuponom …

… možete tražiti pro rata nadoknadu troškova u iznosu od najviše 750 EUR ako od dana izdavanja relevantne boravišne dozvole (ako nije primenjena i odobrena obnova)

- najmanje 75 procenata je učestvovalo na kursu integracije na sertifikovanom institutu za kurseve i

- Uspešno su završili ÖIF pregled integracije (ispitivanje ÖIF-a na A2 ili B1 nivou uključujući znanje o vrednosti i orijentaciji).

Mainframe
Mainframe

Obračun

Za troškove do 5 EUR po jedinici kursa, 50 procenata troškova će biti pokriveno. Za troškove veće od 5 EUR po jedinici kursa biće pokriveno 2,50 EUR po jedinici kursa, ali ne više od 750 EUR za 300 jedinica kursa.

Ako se završi nekoliko kurseva integracije, gore navedeni način izračunavanja će se koristiti za svaki pojedinačni kurs i rezultati će biti dodati zajedno.

Želite li da dobijete povraćaj cene kursa od 50%? Uradite sledeće::

1. Korak: nabavite vaučer od ÖIF-a.

Ukoliko ste dobili plavi federalni vaučer, možete pohađati kurs integracije na sertifikovanom institutu za kurseve.

2. Korak: registrujte se za ÖIF kurs.

Na mreži (➨ Registracija) ili u kancelariji na adresi Beč 1040 Frankenberggasse 14 / 7,7а, 8

3. Korak: uspešno završite A2 kurs (ili neki od 2 modula).

➨ Kurs nemačke integracije A2

4. Korak: uspešno položite ÖIF ispit.

➨ ÖIF datumi ispita

5. Korak: primite povraćaj 50% cene kursa od ÖIF-a.

Zatim pošaljite plavi federalni vaučer zajedno sa kopijom vašeg ÖIF sertifikata za ispitivanje i navodeći detalje vašeg naloga putem registrovane pošte na adresu:
Austrijski fond za integraciju
Attn: Oblast jezika
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Beč

balletinmillet@proton.me
3
Share
<