Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.07.2023.

Home - Vaučeri za kurseve nemačkog jezika od MA 17

Vaučeri za kurseve nemačkog jezika od MA 17
MA 17 - Integracija i raznolikost omogućavaju nosiocima vaučera za bečki jezik da učestvuju na diskontnom kursu jezika za nove imigrante u okviru Sporazuma o integraciji IV (2017).


Od MA 17 možete dobiti vaučer za jezik u iznosu od 100 ili 150 evra. (Finansiraju se kursevi nemačkog jezika na nivoima A1, A2 i B1)

Sprachgutschein MA 17

Ko dobija vaučer za bečki jezik?

Vaučer za bečki jezik je jednodušna podrška sledećim ljudima koji su nedavno imigrirali u Beč u poslednje 2 godine:

Lica iz treće zemlje (državljani trećih zemlju) sa jednom od sledećih prvih boravišnih dozvola:

  • Crveno-beli-crveni karton plus
  • Crveno-beli-crveni karton
  • Stalne boravišne dozvole
  • Član porodice
  • Plava kartica EU
  • Član 50 TEU (Brexit)
  • Boravišna kartica za državljane trećih zemlju osoba sa EEA ili švajcarskim državljanstvom

Osobe sa državljanstvom neke zemlje EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske sa potvrdom o registraciji

Kako da dobijem popust na kurs uz kupon?

Kada se registrujete za kurs jezika, označavate da želite da koristite vaučer za odštampani jezik. Potom će ostati sa školom jezika i njeni troškovi će biti odbijeni od ukupnih troškova kursa.
Po uspešnom završetku kursa, jedan ili više vaših jezičkih vaučera biće pečatirani u kancelariji sekretara.

Mainframe

Kako izračunati troškove koje plaćate?

Iznos uplate = naknada za kurs - vrednost vaučera

Do 300 evra ukupnih troškova kursa biće nadoknađeno u vidu jezičkih vaučera, čime možete da iskupite samo jedan jezički vaučer po kursu jezika.

Možete razmeniti nekoliko vaučera za nemački jezik za nekoliko kurseva jezika jedan za drugim.

Kurs nemačke integracije u Beču sa jezičkim vaučerima iz MA 17

Deutsch-Integrationskurs A1, A2, B1, B2, C1

Start: 03.07.2023

Nivo: A1 A2 B1

Veličina grupe: od 6 učesnika

Dani kursa: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak

Vreme kursa: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 mesec (1/2 nivoa jezika)
€450 / 2 meseca (1 nivo)

Sprachgutschein MA 17 IFU
balletinmillet@proton.me
2
Share
<