Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.07.2023.

Home - Razne subvencije za vaše kurseve jezika ili dalje obrazovanje

Razne subvencije za vaše kurseve jezika ili dalje obrazovanje


waff - Bečki fond za unapređenje radnika

WAFF nudi finansijsku podršku u vidu delimične nadoknade za kurseve jezika u Austriji. Zaposleni na vaspitno odsustvo kojima je potrebna dalja obuka kako bi unapredili svoje veštine ili se vratili na posao, kao i nova samozaposlena lica, mogu da računaju na ovu podršku. Podrška WAFF-a pomaže da se kursevi i uštede naknade za kurs, jer se deo iznosa prenosi sa WAFF-a na školski račun.

Vaučer za ÖIF (Austrijski fond za integraciju)

Ovim vaučerom možete tražiti pro rata nadoknadu troškova u iznosu od najviše 750 EUR ako ste uzeli najmanje 75 procenata kursa integracije na sertifikovanom institutu za kurseve u roku od 18 meseci od izdavanja relevantne boravišne dozvole (ako nije primenjeno produženje i odobreno) i uspešno završili ÖIF integracioni pregled (ispitivanje ÖIF-a na A2 ili B1 nivou).

Vaučeri za bečki jezik iz MA 17

Od januara 2023. svi novoimigranti Bečki (bez razlikovanja između državljana EU i državljana trećih zemalja) dobiće Vaučer za bečki jezik u iznosu od 150 evra. Vaučer za bečki jezik na taj način zamenjuje Obrazovnu propusnicu. Vaučeri za jezik ili bečke obrazovne propusnice izdate do 31.12.2022. godine mogu se iskupiti sve dok su još važeći.

Finansiranje kurseva od strane AMS-a

AMS aktivno podržava ljude u pronalaženju posla ili reintegraciji na tržište rada. AMS stoga subvencioniše registraciju kurseva i pokriva troškove kursa ukoliko konkurišete za kurs jezika putem AMS-a. Kurs će onda biti besplatan za vas.

balletinmillet@proton.me
13
Share
<