Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.04.2023.

Home - AGB
Online kurs njemačkog počinje 03.04.2023. | Intenzivni kurs njemačkog počinje 03.04.2023. | Izlazni kurs njemačkog počinje 08.04.2023. |

AGB


 1. - Prijava.
  Radi prijave na kurs neophodno je popuniti prijavni formular na našem sajtu ili direkto u školi. Ako ste ranije već učili nemački jezik, molimo da uradite test na našem sajtu http://test.ifu-institut.at/ ili u školi da bismo mogli odrediti kurs koji odgovara Vašem nivo. Obratite pažnju da ćete biti garantovano prijavljeni na kurs samo nakon uplate ukupnog iznosa.
 2. - Uplata.
  Uplata se vrši putem bankarske doznake najkasnije 2 dana pre početak kursa. Bankarski podaci: IFU Sprachschulung GmbH GmbH, IBAN: AT 56 2011 1827 5756 5301, BIC: GIBAATWWXXX. Svrha: kurs nemačkog jezika, Vaše ime.
 3. - Otkazivanje i unošenje izmena u rezervisanju kursa.
  Otkazivanje ili ponovno rezervisanje kursa moguće je najkasnije 2 dana pre početka kursa. U slučaju ako do otkazivanja dođe kasnije, ili ako se student ne pojavi na kursu, uplaćeni iznos se ne vraća.
  Otkazivanje ili ponovno rezervisanje kursa moguće je najkasnije 2 dana pre početka kursa. U slučaju ako do otkazivanja dođe kasnije, ili ako se student ne pojavi na kursu, uplaćeni iznos se ne vraća. Minimalni broj studenata u grupi - 4 osobe.
  Ako se za kurs ne prijavi minimalni broj studenata, administracija škole ima pravo da odluči o ukidanju grupe i o vraćanju 100% iznosa uplate, i to najkasnije 4 dana pre početak kursa, a takođe ima pravo da smanji broj časova na intenzivnom kursu (umesto 2 sata dnevno na 2 sata).
 4. - Organizacija kursa.
  Maksimalni broj studenata u grupi - 16 osoba. Udžbenici nisu uračunati u cenu kursa.
 5. - Praznici.
  U dane nacionalnih praznika škola ne radi. Ako dan nastave pripada na dan državnog praznika, ne vrši se novčana nadoknada za propušteno predavanje.
 6. - Odgovornost.
  . «IFU Sprachschulung GmbH» ne snosi odgovornost za nesreće ili druge štete, kao i za otkazivanje časova usled delovanja uslova više sile. Osim toga, škola ne snosi odgovornost za gubitak vrednosnih stvari, ličnih stvari ili novca. Učesnici kursa snose ličnu odgovornost za bilo koju štetu u kojoj su počinioci i obavezni su da istu nadoknade u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Administrator
205
Share
<