Home - ÖIF skúšky A1, A2, B1

ÖIF skúšky A1, A2, B1


ÖIF skúšky A1, A2, B1
Mainframe

v škole (Viedeň)
Dátum: 05.02.22 (A2), 12.02.22 (B1)

Jazyková úroveň: A1 A2 B1

Deň: Sobota

ÖIF Zertifikat

Cena: €150

Poplatky za skúšku ÖIF:
A1 / €150
A2 / €150
B1 / €150

Registrácia


Meno:

Priezvisko:

Narodeniny:

Občianstvo, krajina narodenia:

Adresu:

E-mail:

Telefón:

ÖIF skúška:


Súhlasím s týmito podmienkami..



Harmonogram skúšok ÖIF

2022


Mainframe
Administrator
35
Share
<