Intenzívny kurz nemčiny začína 03.07.2023.

Home - Poukaz ÖIF

Poukaz ÖIF


Dôležité informácie pre účastníkov integračných kurzov

S týmto poukazom …

… môžete požiadať o pomernú úhradu nákladov v maximálnej výške 750,- EUR, ak do 18 mesiacov od dátumu vydania príslušného pobytového titulu (ak nebola podaná žiadosť o predĺženie a nebolo udelené)

- ste sa zúčastnili na integračnom kurze v certifikovanom inštitúte aspoň na 75 percent a úspešne ste absolvovali skúšku

- Integračnú skúšku ÖIF (skúška ÖIF na úrovni A2 alebo B1 vrátane znalosti hodnôt a orientácie).

Mainframe
Mainframe

Výpočet

V prípade nákladov do výšky 5 EUR na jednotku kurzu sa hradí 50 percent nákladov. Ak náklady presiahnu 5 EUR na jednotku kurzu, hradí sa 2,50 EUR na jednotku kurzu, maximálne však 750 EUR na 300 jednotiek kurzu.

Ak sa absolvuje niekoľko integračných kurzov, vyššie uvedený spôsob výpočtu sa uplatní na každý jednotlivý kurz a výsledky sa sčítajú.

Chcete, aby vám bolo preplatených 50 % ceny kurzu? Urobte nasledovné:

1. Krok: Získajte poukaz od ÖIF.

Ak ste získali modrý spolkový poukaz, môžete sa zúčastniť integračného kurzu v certifikovanom inštitúte.

2. Krok: prihláste sa na kurz ÖIF.

Online (➨ Registrácia:) alebo v kancelárii vo Viedni 1040 Frankenberggasse 14 / 7,7а, 8

3. Krok: úspešne absolvujte kurz A2 (alebo jeden z 2 modulov).

➨ Integračný kurz nemčiny A2

4. Krok: úspešné absolvovanie skúšky ÖIF.

➨ Termíny skúšok ÖIF

5. Krok: vrátenie 50 % ceny kurzu od ÖIF.

Potom pošlite modrý spolkový poukaz spolu s kópiou osvedčenia o skúške ÖIF a údajmi o bankovom účte doporučenou poštou na adresu:
Rakúsky integračný fond
Na adresu: Jazykové oddelenie
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Viedeň

balletinmillet@proton.me
7
Share
<