Intenzívny kurz nemčiny začína 03.07.2023.

Home - Poukazy na kurzy nemčiny od MA 17

Poukazy na kurzy nemčiny od MA 17
MA 17 - Integrácia a rozmanitosť umožňuje držiteľom viedenských jazykových poukazov zúčastniť sa na zvýhodnenom jazykovom kurze pre nových prisťahovalcov v rámci Integračnej dohody IV (2017).


Od MA 17 môžu získať jazykový poukaz v hodnote 100 alebo 150 eur. (Dotované sú kurzy nemčiny na úrovniach A1, A2 a B1).

Sprachgutschein MA 17

Kto dostane Viedenský jazykový poukaz?

Viedenský jazykový poukaz je jednorazová podpora pre nasledujúce osoby, ktoré sa v posledných 2 rokoch novo prisťahovali do Viedne:

Osoby z tretích krajín (štátni príslušníci tretích krajín) s jedným z nasledujúcich titulov prvého pobytu:

  • Červená-biela-červená karta plus
  • Červeno-bielo-červená karta
  • Povolenia na usídlenie
  • Rodinný príslušník
  • Modrá karta EÚ
  • Článok 50 ZEÚ (brexit)
  • Pobytová karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín osôb so štátnou príslušnosťou EHP alebo Švajčiarska

Osoby s občianstvom krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska s osvedčením o registrácii

Ako získam zľavu na kurz s poukazom?

Pri registrácii na jazykový kurz uvediete, že chcete využiť vytlačený jazykový poukaz. Ten potom zostane jazykovej škole a jeho cena sa odpočíta od celkovej ceny kurzu.
Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude v kancelárii opečiatkovaný jeden alebo viacero jazykových poukazov.

Mainframe

Ako sa vypočíta suma, ktorú zaplatíte?

Výška platby = náklady na kurz - hodnota poukazu

Až 300 eur z celkových nákladov na kurz vám bude preplatených vo forme jazykových poukazov. Na jeden jazykový kurz môžete použiť len jeden jazykový poukaz.

Niekoľko jazykových poukazov na nemecký jazyk môžete postupne vymeniť za niekoľko jazykových kurzov.

Integračný kurz nemčiny vo Viedni s jazykovými poukazmi od MA 17.

Deutsch-Integrationskurs A1, A2, B1, B2, C1

Začiatok: 03.07.2023

Jazyková úroveň: A1 A2 B1

Veľkosť skupiny: od 6 účastníkov

Dni kurzu: pondelok, utorok, streda, štvrtok

Trvanie kurzu: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 mesiac (½ jazykovej úrovne)
€450 / 2 mesiace (1 jazyková úroveň)

Sprachgutschein MA 17 IFU
balletinmillet@proton.me
1
Share
<