Intenzívny kurz nemčiny začína 03.07.2023.

Home - Rôzne granty na vaše jazykové kurzy alebo ďalšie vzdelávanie

Rôzne granty na vaše jazykové kurzy alebo ďalšie vzdelávanie


waff - Fond na podporu viedenských robotníkov

WAFF ponúka finančnú podporu vo forme čiastočného preplatenia jazykových kurzov v Rakúsku. S touto podporou môžu počítať zamestnanci na vzdelávacej dovolenke, ktorí sa potrebujú ďalej vzdelávať, aby si zvýšili kvalifikáciu alebo sa vrátili do práce, ako aj nové samostatne zárobkovo činné osoby. Podpora WAFF pomáha pri absolvovaní kurzov a šetrí ich poplatky za kurzy, keďže časť sumy WAFF prevedie na účet školy.

Poukaz ÖIF (Rakúsky integračný fond)

S týmto poukazom môžete požiadať o pomernú náhradu nákladov v maximálnej výške 750 EUR, ak ste absolvovali aspoň 75 % integračného kurzu v certifikovanej inštitúcii do 18 mesiacov od udelenia príslušného titulu na pobyt (ak nebola podaná žiadosť o predĺženie a nebolo vám udelené) a úspešne ste absolvovali integračnú skúšku ÖIF (skúška ÖIF na úrovni A2 alebo B1 vrátane znalosti hodnôt a orientácie).

Viedenské jazykové poukazy od MA 17

Od januára 2023 dostanú všetci novo prisťahovaní Viedenčania (bez rozdielu medzi občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi tretích krajín) viedenský jazykový poukaz vo výške 150 eur. Viedenský jazykový poukaz nahrádza vzdelávací pas. Jazykové poukazy alebo Viedenské vzdelávacie pasy vydané do 31. 12. 2022 je možné uplatniť, pokiaľ sú stále platné.

Dotácie na kurzy od AMS

AMS aktívne podporuje ľudí pri hľadaní zamestnania alebo opätovnom začlenení sa na trh práce. AMS preto podporuje účasť na kurzoch a hradí náklady na kurzy, ak sa prihlásite na jazykový kurz prostredníctvom AMS. Kurz je potom pre vás bezplatný.

balletinmillet@proton.me
6
Share
<