Intensywny kurs niemieckiego zaczyna się 03.07.2023.

Home - Vouchery na kursy języka niemieckiego od MA 17

Vouchery na kursy języka niemieckiego od MA 17
MA 17 - Integracja i różnorodność umożliwia posiadaczom wiedeńskich bonów językowych udział w zniżkowym kursie językowym dla nowych imigrantów w ramach Porozumienia Integracyjnego IV (2017).


Mogą oni otrzymać od MA 17 bon językowy w wysokości 100 lub 150 euro. (dofinansowane są kursy języka niemieckiego na poziomie A1, A2 i B1).

Sprachgutschein MA 17

Kto otrzymuje wiedeński bon językowy?

Wiedeński bon językowy to jednorazowe wsparcie dla następujących osób, które w ciągu ostatnich 2 lat nowo wyemigrowały do Wiednia:

Osoby z kraju trzeciego (obywatele państw trzecich) posiadające jeden z następujących tytułów pierwszego pobytu:

  • Czerwona-Biała-Czerwona Karta plus
  • Czerwono-Biała-Czerwona Karta
  • Pozwolenie na osiedlenie się
  • Członek rodziny
  • Niebieska karta UE
  • Artykuł 50 TUE (Brexit)
  • Karta pobytu dla obywateli państw trzecich osób posiadających obywatelstwo EOG lub Szwajcarii

Osoby posiadające obywatelstwo kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii z zaświadczeniem o zameldowaniu

Jak uzyskać zniżkę na kurs za pomocą vouchera?

Podczas rejestracji na kurs językowy zaznaczasz, że chcesz skorzystać z wydrukowanego vouchera językowego. Pozostanie on w szkole językowej, a jego koszt zostanie odliczony od całkowitego kosztu kursu.
Po pomyślnym ukończeniu kursu, jeden lub więcej Twoich voucherów językowych zostanie ostemplowanych w biurze.

Mainframe

Jak obliczyć kwotę wpłaty?

Kwota zapłaty = koszt kursu - wartość vouchera

Do 300 euro całkowitych kosztów kursu zostanie Państwu zwrócone w formie bonów językowych. Na jeden kurs językowy mogą Państwo wykorzystać tylko jeden bon językowy.

Możesz wymienić kilka bonów językowych na kilka kursów językowych jeden po drugim.

Niemiecki kurs integracyjny w Wiedniu z bonami językowymi od MA 17.

Deutsch-Integrationskurs A1, A2, B1, B2, C1

Start: 03.07.2023

Poziom językowy: A1 A2 B1

Wielkość grupy.: od 6 uczestników

Dni kursu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

Czas trwania kursu: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 miesiąc (½ poziomu językowego)
€450 / 2 miesiące (1 poziom językowy)

Sprachgutschein MA 17 IFU
balletinmillet@proton.me
2
Share
<