Intensywny kurs niemieckiego zaczyna się 03.07.2023.

Home - Różne dotacje na kursy językowe lub dalszą edukację

Różne dotacje na kursy językowe lub dalszą edukację


waff - Fundusz Promocji Pracowników w Wiedniu

WAFF oferuje wsparcie finansowe w postaci częściowego zwrotu kosztów za kursy językowe w Austrii. Na to wsparcie mogą liczyć pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, którzy potrzebują dokształcenia, aby podnieść swoje kwalifikacje lub wrócić do pracy, jak również nowe osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie WAFF pomaga w podjęciu kursów i oszczędza na opłatach za kurs, ponieważ część kwoty jest przekazywana przez WAFF na konto szkoły.

Voucher ÖIF (Austriacki Fundusz Integracyjny)

Z tym bonem można ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów w wysokości maksymalnie 750 euro, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od uzyskania odpowiedniego tytułu pobytowego (o ile nie złożono wniosku o przedłużenie terminu i nie został on przyznany) uczestniczyli Państwo w co najmniej 75% kursu integracyjnego w certyfikowanej instytucji kursowej i zdali egzamin integracyjny ÖIF (egzamin ÖIF na poziomie A2 lub B1 obejmujący znajomość wartości i orientację).

Vouchery na język wiedeński od MA 17

Od stycznia 2023 roku wszyscy nowo przybyli wiedeńczycy (bez rozróżnienia na obywateli UE i obywateli państw trzecich) otrzymają wiedeński bon językowy w wysokości 150 euro. Wiedeński bon językowy zastępuje tym samym Paszport Edukacyjny. Bony językowe lub Wiedeńskie Paszporty Edukacyjne wydane do 31.12.2022 r. można zrealizować, o ile są one jeszcze ważne.

Dofinansowanie do kursów przez AMS

AMS aktywnie wspiera ludzi w znalezieniu pracy lub w powrocie na rynek pracy. Dlatego AMS zachęca do uczestnictwa w kursach i pokrywa koszty kursu, jeśli zgłosisz się na kurs językowy za pośrednictwem AMS. Kurs jest wtedy dla Ciebie bezpłatny.

balletinmillet@proton.me
10
Share
<