Home - График на курсовете

График на курсовете


График на Интензивния курс

График на Уикендовия Курс

 

 

Название на курса

Дни

Време за провеждане

Интензивен курс A1-C1

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

8:15 - 11:15

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

18:00 - 21:00

Разговорен курс + Курс по граматика (A1-A2)
Разговорен курс + Курс по граматика (B1-C1)

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

8:15 - 11:15

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

18:00 - 21:00

Уикендов курс

€250 / 2 месеца

Събота, неделя

9:00- 11:00

11:15 – 13:15

Вечерен курс по немски език

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

18:00 - 21:00

Курс – подготовка за изпита

€125 / 1 hafta

Понеделник - Четвъртък

14:45 – 17:45

Интензивен курс по испански език

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

14:45 - 17:45

Интензивен курс по английски език

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

Интензивен курс по руски език

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

14:45 - 17:45

Интензивен курс по италиански език

€250 / 1 месец
€500 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

11:30 - 14:30

14:45 - 17:45

Administrator
146
Share
<