Home - Цени и график - График на курсовете

График на курсовете


График на Интензивния курс

График на Уикендовия Курс

 

 

Название на курса

Дни

Време за провеждане

Интензивен курс A1-C1

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

8:15 - 10:45

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

18:00 - 20:30

Разговорен курс + Курс по граматика (A1-A2)
Разговорен курс + Курс по граматика (B1-C1)

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

8:15 - 10:45

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

18:00 - 20:30

Уикендов курс

€250 / 2 месеца

Събота, неделя

9:00- 11:00

11:15 – 13:15

Вечерен курс по немски език

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

18:00 - 20:30

Курс – подготовка за изпита

€140 / 1 hafta

Понеделник - Четвъртък

14:45 – 17:45

Интензивен курс по испански език

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

13:45 - 16:15

Интензивен курс по английски език

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

Интензивен курс по руски език

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

13:45 - 16:15

Интензивен курс по италиански език

€250 / 1 месец
€540 €450 / 2 месеца

Понеделник - Четвъртък

11:00 - 13:30

13:45 - 16:15

Administrator
241
Share
<