Интензивният курс по немски започва на 03.07.2023.

Home - Ваучер ÖIF

Ваучер ÖIF


Важна информация за участниците в интеграционни курсове

С този ваучер …

… можете да поискате пропорционално възстановяване на разходи в размер на максимум 750,- EUR, ако в рамките на 18 месеца сте от датата на издаване на съответното удостоверение за пребиваване (ако не е подадено заявление за удължаване на срока и не е издадено такова)

- сте участвали в интеграционен курс в сертифициран институт за курсове най-малко 75 % от времето и сте положили успешно изпит

- интеграционен изпит по ÖIF (изпит по ÖIF на ниво А2 или В1, вкл. познаване на ценности и ориентация).

Mainframe
Mainframe

Изчисляване

За разходи до 5 EUR на единица курс се покриват 50 % от разходите. Ако разходите надхвърлят 5 EUR на учебна единица, се покриват 2,50 EUR на учебна единица, но не повече от 750 EUR за 300 учебни единици.

Ако са завършени няколко интеграционни курса, горният метод на изчисление се прилага за всеки отделен курс и резултатите се сумират.

Искате ли да ви бъдат възстановени 50 % от цената на курса? Направете следното:

1. Стъпка: вземете ваучер от ÖIF.

Ако сте получили син федерален ваучер, можете да посетите интеграционен курс в сертифициран институт.

2. Стъпка: регистрирайте се за курса на ÖIF.

Онлайн (➨ Регистрация) или в офиса във Виена 1040 Frankenberggasse 14 / 7,7а, 8

3. Стъпка: завършете успешно курса A2 (или един от двата модула).

➨ Курс по немска интеграция A2

4. Стъпка: успешно полагане на изпита ÖIF.

➨ Дати за провеждане на изпита ÖIF

5. Стъпка: възстановяване на 50 % от цената на курса от ÖIF.

След това изпратете синия федерален ваучер заедно с копие от сертификата от изпита на ÖIF и данни за банковата си сметка с препоръчана поща на адрес:
Австрийски фонд за интеграция
На адрес: Езиков отдел
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Виена

balletinmillet@proton.me
3
Share
<