Интензивният курс по немски започва на 03.07.2023.

Home - Ваучери за курсове по немски език от MA 17

Ваучери за курсове по немски език от MA 17
МА 17 - Интеграция и многообразие дава възможност на притежателите на виенски ваучери за езикови курсове да участват в езикови курсове с отстъпка за нови имигранти в рамките на Споразумението за интеграция IV (2017 г.).


Те могат да получат езиков ваучер в размер на 100 или 150 евро от MA 17. (Субсидират се курсове по немски език на нива А1, А2 и В1).

Sprachgutschein MA 17

Кой получава виенски езиков ваучер?

Виенският езиков ваучер е еднократна помощ за следните лица, които са имигрирали във Виена през последните 2 години:

хора от трета страна (граждани на трети страни) с едно от следните права на първо пребиваване:

  • Червено-бяло-червена карта плюс
  • Червено-бяло-червена карта
  • Разрешения за заселване
  • Член на семейството
  • Синя карта на ЕС
  • Член 50 от ДЕС (Brexit)
  • Карта за пребиваване за граждани на трети държави на лица с гражданство на ЕИП или Швейцария

Лица с гражданство на държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария с удостоверение за регистрация

Как мога да получа отстъпка за курс с ваучер?

Когато се регистрирате за езиков курс, посочвате, че желаете да използвате отпечатан ваучер за езиков курс. След това той ще остане в езиковото училище и стойността му ще бъде приспадната от общата цена на курса.
След успешното завършване на курса един или повече от Вашите езикови ваучери ще бъдат подпечатани в офиса.

Mainframe

Как се изчислява сумата, която плащате?

Размер на плащането = цената на курса - стойността на ваучера

Под формата на езикови ваучери ще Ви бъдат възстановени до 300 евро от общите разходи за курса. Можете да използвате само един езиков ваучер за един езиков курс.

Можете да размените няколко ваучера за немски език за няколко езикови курса един след друг.

Интеграционен курс по немски език във Виена с езикови ваучери от МА 17.

Deutsch-Integrationskurs A1, A2, B1, B2, C1

Начало: 03.07.2023

Езиково ниво: A1 A2 B1

Големина на групата: от 6 участници

Дни на курса: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Продължителност на курса: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 15:30 - 17:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 месец (½ езиково ниво)
€450 / 2 месеца (1 езиково ниво)

Sprachgutschein MA 17 IFU
balletinmillet@proton.me
5
Share
<