Интензивният курс по немски започва на 03.07.2023.

Home - Различни стипендии за вашите езикови курсове или допълнително образование

Различни стипендии за вашите езикови курсове или допълнително образование


waff - Фонд за насърчаване на виенските работници

WAFF предлага финансова подкрепа под формата на частично възстановяване на разходи за езикови курсове в Австрия. На тази подкрепа могат да разчитат служители в отпуск по образование, които се нуждаят от допълнително обучение, за да подобрят уменията си или да се върнат на работа, както и нови самостоятелно заети лица. Подкрепата на WAFF помага на курсистите да посещават курсове и да спестяват от таксите за тях, тъй като част от сумата се превежда по сметката на училището от WAFF.

Ваучер ÖIF (Австрийски фонд за интеграция)

С този ваучер можете да претендирате за пропорционално възстановяване на разходите в размер на максимум 750 EUR, ако сте посетили поне 75% от интеграционен курс в сертифициран институт в рамките на 18 месеца от получаването на съответното право на пребиваване (ако не е поискано и разрешено удължаване на срока) и сте положили успешно интеграционен изпит по ÖIF (изпит по ÖIF на ниво А2 или В1, вкл. познаване на ценности и ориентация).

Ваучери за виенски език от MA 17

От януари 2023 г. всички новопристигнали виенчани (без разграничение между граждани на ЕС и граждани на трети страни) ще получават виенски езиков ваучер в размер на 150 евро. По този начин виенският езиков ваучер замества образователния паспорт. Езиковите ваучери или виенските образователни паспорти, издадени до 31.12.2022 г., могат да бъдат използвани, докато са валидни.

Субсидии за курсове от AMS

AMS активно подкрепя хората при намирането на работа или реинтеграцията им на пазара на труда. Поради това AMS ви насърчава да посещавате курсове и заплаща разходите за тях, ако кандидатствате за езиков курс чрез AMS. В този случай курсът е безплатен за вас.

balletinmillet@proton.me
6
Share
<