Интензивният курс по немски започва на 03.07.2023.

Home - Курсове за изучаване на немски език - Интензивен курс по немски език С1

Интензивен курс по немски език С1


Intensivkurs Deutsch C1

Курс по немски език C1

(C1.1 + C1.2)

Ние предлагаме интензивнен курс по немски език във Виена, който ще ви позволи да го усвоите на високо ниво сано 4 седмици.

Начало на курса: 03.07.2023

Deutsch-Intensivkurs C1

Начало на курса: 03.07.2023

Всички нива: C1.1 C1.2

Размер на групата: от 6 слушатели

Дни: понеделник, вторник, сряда, четвъртък

Време: 8:15 - 10:15 10:30 - 12:30 12:30 - 14:30 18:00 - 20:00

€250 / 1 месец (½ нива)
€450/ 2 месеца (1 ниво)

Valentinstag-Angebot

Интензивен курс по немски език С1

Стигнали сте дотук - знаем, че не е било лесно! Тук започвате да повтаряте всичко, което вече сте научили, както и да изучавате по-дълбоки особености на езика. Ще се научите да се изразявате и да пишете текстове на високо ниво и ще се запознаете с разнообразна и сложна лексика, свързана с икономиката, психологията, литературата и обществото. Това е курс по немски език С1, която ще ви подготви за професионалния живот в немскоговоряща страна.

Mainframe
Mainframe

Kурс по немски език С1

На ниво С1 ученикът ще може да разбира широк спектър от сложни и дълги текстове, както и да схваща скритите значения, да изразява мислите си свободно и спонтанно, без да се налага често и ясно да търси думи, да използва езика ефективно и гъвкаво в социалния и професионалния си живот, както и в обучението си, да прави ясни, структурирани и подробни изказвания по сложни теми и съответно да прилага различни средства за асоцииране на текст в процеса на работа.

В резултат на това курс по немски език С1 ще позволи:

 • да възприемат сложна информация от общ академичен текст, да четат подробни доклади и да анализират такива, в които се обсъждат контекст, мнения и гледни точки;
 • да разбират лекции, доклади и съобщения в контекста на обучението, да следят разширена реч и разговор, дори ако те не са ясно структурирани или отношението към тях не е изрично изразено;
 • ясно и подробно да описват много общи научни теми в областта на своите интереси; да обясняват гледната си точка по актуален въпрос;
 • структуриране на сложна тема чрез представяне на различни гледни точки, подчертаване на ключови идеи и илюстриране на аргументи с подробни примери.

В този курс ще намерите различни текстове от областта на журналистиката, науката, литературата и културата, за да упражнявате едновременно глобалното и селективното си четене с разбиране. Усъвършенстването на слушането с разбиране е от основно значение за обучението.

График на курсове по немски език

2022


Интензивен курс по немски език С1

Подниво С1.1

Нашият интензивни курс по немски език С1 ще ви доведе ефективно до целта на обучението и ще ви предпази от загуба на време. Поднивото има за цел да упражни всички умения по немски език, да разшири писмените ви умения, да повиши свободното ви говорене и да подобри разбирането при слушане.

Целта е бързо да усъвършенствате наученото преди това в интензивен курс по немски език за чужденци речеви умения.

Mainframe

Интензивен курс по немски език С1 включва следните теми:

1. Късмет и успех

– каква е разликата, как да възприемаме тези събития в живота, каква е ролята им за личностното развитие или упадък.

2. Стрес и неуспех

примери от живота или от други източници за това как негативните действия се отразяват на емоционалното състояние на човека, как да не се депресираме при неуспех.

3. Здравословен начин на живот, болести

задълбочен преглед на медицинските термини, лекарствата и народните лечения.

4. Престъпност

– статистически данни, нива на престъпност в различните страни, действия на властите за намаляване на престъпността.

5. Демографски проблеми

причини за демографски взрив или криза, настоящи глобални проблеми и начини за подобряване.

6. Безработица

набор от мерки за намаляване на равнището на безработица, методи за борба, показатели за икономическия спад на страната.

7. Проблеми на околната среда, изменение на климата

– съвременни проблеми на околната среда, недостиг на ресурси и замърсяване.

8. Професии, които изискват специални знания

какво е специалното образование, колко е важно да се знае чужд език, списък на професиите, които изискват специални умения.

9. Професионално образование

университетско обучение, обучение в чужбина, професионално развитие.

10. Глобализация

терминология, определение, исторически етапи на процеса, позиция на държавите.

Грамматика C1.1

Курсът включва следните граматични теми:

 • Изречения в номинален стил.
 • Други словосъчетания от съществителни и глаголи.
 • Непряка реч за напреднали.
 • Предлози в по-високите езикови равнища и в родителен падеж.
 • Разширени номинални, устни и писмени умения.
 • Усъвършенствани структури от прилагателни имена/частици с предлози.
 • Вариации в реда на думите.
 • Връзки в изречение: прилагателни изречения.
 • Прилагателни имена с предложния падеж.
 • Свързващи думи, състоящи се от две части.
 • Структури на изречения с es.
 • Поставяне на думите в изречението auch, ebenfalls, lediglich, sogar, gerade.

Das Anfangslevel ist nun abgeschlossen – danach wird es noch mehr, sicherer, intensiver!

От какво да започнете изучението:

1 Крачка:

Направете теста за да определите Вашето ниво.


2 Крачка:

Изберете удобно за Вас време и се регистрирайте на курса.


3 Крачка:

Регистрацията на курса се осъществява при заплащето му.
Книги.

Aspekte neu от издателство Klett Sprachen

Aspekte neu B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 | IFU Sprachschulung GmbH
Administrator
167
Share
<